Prijava

Detaljna pretraga

[SDL] Studentski Dnevni List

Pretraga

Konkursi

Konkurs za stipendije Fondacije Nikola Kojović

Tamara Radovanović 27.8.2019. Komentari

Fondacija Nikola Kojović raspisuje konkurs za dodelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima visokoškolskih ustanova u školskoj 2019/20. godini. Fondacija će dodeliti dve stipendije učenicima i četiri studentima, a rok za prijavu je 31. oktobar.

Foto: www.studyinhungary.hu

Iznos stipendije je 11. 700 dinara mesečno po korisniku, a isplata se vrši u deset jednakih rata za učenike i u 12 jednakih rata za studente. Studenti koji mogu konkurisati moraju imati državljanstvo Republike Srbije, Republike Srpske ili Crne Gore. Osim toga, stipendija je namenjena studentima bez jednog ili oba roditelja, studentima čiji roditelji imaju niska primanja ili studentima koji su posebno uspešni u školovanju. Uslov je i da je kandidat redovno upisao prvu godinu osnovnih akademskih studija ili osnovnih strukovnih studija, koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije i da je redovan student sa najnižom prosečnom ocenom 8,00 i najmanje 48 ESPB bodova po godini studija

Osim prijave, neophodno je dostaviti uverenje o državljanstvu, fotokopiju lične karte, uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice, potvrdu fakulteta o prosečnoj oceni, potvrdu fakulteta o tome da se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije i da je student prvi put upisao određenu godinu studija, izjavu podnosioca prijave koju je overio nadležni organ i potvrdu o tome da kandidat nije već korisnik neke stipendije. Lista kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha ostvarenog u prethodnim godinama studija, proseka primanja po članu domaćinstva i osvojenih nagrada na takmičenjima koje priznaje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Obrazac prijave može se preuzeti na sajtu Fondacije Nikola Kojović.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Fondacije 2. novembra 2019. godine.

konkursi,studenti,studentski zivot,fondacija nikola kojović,stipendije,fakulteti,

Komentari

Morate biti registrovani i prijavljeni da biste ostavili komentar.