Prijava

[SDL] Studentski Dnevni List

Pretraga

Konkursi

Objavljen konkurs za upis na studije medicine na engleskom jeziku

Aca Cvetković 14.4.2019. Komentari

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu raspisao je konkurs za upis 21-og studenta na integrisane akademske studije medicine na engleskom jeziku. Konkurs je otvoren od 8. aprila do 20. juna 2019. godine.

Foto: www.theconversation.com

U statusu studenata koji se sami finansiraju, pravo na upis imaju kandidati koji su završili gimnaziju, srednju školu medicinskog usmerenja ili srednju veterinarsku školu u četvorogodišnjem trajanju. Kandidati koji konkurišu za upis polagaće prijemni ispit iz Biologije i Hemije na engleskom jeziku. O terminu polaganja kandidati će biti obavešteni najkasnije 10 dana pre datuma određenog za održavanje prijemnog ispita. Pravo upisa ima kandidat koji je postigao najmanje 31 poen na prijemnom ispitu i nalazi se na rang-listi u okviru odobrenog broja za upis. Školarina za jednu školsku godinu iznosi 5.500 evra.

Prilikom prijave na konkurs potrebna su sledeća dokumenta: nostrifikovana ili prevedena diploma o završenoj srednjoj školi ili potvrda o tome da je nostritikacija započeta izdata od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, fotokopija pasoša, sertifikat o potvrdi znanja engleskog jezika (ukoliko ga ne poseduju, studenti polažu ispit iz englekog jezika pred komisijom koji imenuje dekan Fakulteta) i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 50 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Više informacija o konkursu možete naći na sajtu Univerziteta.

fakulteti,Medicinski fakultet,studije,konkursi,studenti,medicina,engleski jezik,

Komentari

Morate biti registrovani i prijavljeni da biste ostavili komentar.