Student reporter

Korišćenjem ove forme, možete nam na jednostavan način poslati kratko obaveštenje o nekom događaju sa lica mesta i na taj način uzeti aktivno učešće u funkcionisanju Studentskog dnevnog lista.

Vaše ime i prezime i adresa elektronske pošte ne mogu se promeniti i preuzeti su direktno iz baze podataka. Kraći naslov i tekst obaveštenja su obavezni, a ukoliko imate audio ili video prilog ili prateću fotografiju, priložite ih korišćenjem kontrole "Prilog". Povlačenjem pina na mapi možete nam poslati i lokaciju sa koje izveštavate.

Molimo vas da obratite pažnju da bilo kakav pokušaj zloupotrebe ove forme može dovesti do automatske suspenzije Vašeg naloga na SDL bez prethodne najave. Takođe, ukoliko procenimo da Vaša akcija na bilo koji način ometa normalno funkcionisanje sajta ili na bilo koji drugi način ometa rad naše redakcije, zadržavamo pravo pokretanja legalne akcije protiv pošiljaoca poruke.