Prijava

[SDL] Studentski Dnevni List

Pretraga

Na današnji dan

Karl Poper – osnivač savremene filozofije

Emilija Miliev 17.9.2021. Komentari

Na današnji dan 1994. godine preminuo je poznati britanski filozof Karl Poper. O njegovom velikom uticaju na politiku našeg doba govore mnoge izjave nobelovaca i istoričara.

Foto: literaryocean.com

Puno ime slavnog britanskog filozofa je Ser Karl Rejmund Poper, po nacionalnosti bio je austrijskog porekla. Rođen je 28. jula 1902. godine u Beču. Njegovi roditelji su jevrejskog porekla, njegov otac bio je po zanimanju advokat, ali se takođe zanimao i za filozofiju, te je i sinu preneo interesovanje za tu nauku. Velika ljubav prema muzici bila mu je usađena od majke; a nakon toga ljubav prema muzici postala je jedna od inspirativnih sila u razvoju njegove misli, a kasnije se to ispoljilo u njegovom tumačenju odnosa između subjektivnosti i objektivnosti. Napustio je školu sa 16 godina i pohađao je predavanja iz matematike, filozofije, psihologije i fizike kao gost na fakultetu u Beču. Završio je Bečki univerzitet 1922. godine, usled pauze u školovanju, zbog bolovanja. Klasifikacije za predavanja iz matematike i fizike u srednjoj školi stekao je 1929. godine, a kasnije upisao doktorske studije na odeljenju za psihologiju profesora Karla Buhlera – osnivača škole eksperimentalne psihologije. Oženio se 1930. godine Anom Heninger. U ranoj fazi svog braka odlučno su se složili da neće imati decu. Jednom prilikom je priznao da je to možda bila kukavička, ali i ispravna odluka pre svega zbog ratnih okolnosti u to vreme. Umrla je devet godina pre njega.

Dao je veliki doprinos filozofiji kao nauci – kritika induktivizma, opservacionizma i pozitivizma, hipotetičko-deduktivni metod, falsifikcionizam, evoluciona epistemologija, Poperov instrument u političkoj filozofiji – koncept i kritika istoricizma, otvoreno društvo, društevni inžinjering. Poper je bio osnivač savrmene filozofije kao nauke i savremene liberalne demokratije, a bavio se filozofijom duha i socijalnom filozofijom. Dobitnik je brojnih nagrada i počasti u svojoj oblasti – jedna od poznatih je nagrada Američkog udruženja političkih nauka. Osim nagrada, dobitik je Oto Hahnove medalje za mir Udruženja Ujedinjenih nacija Nemačke u Berlinu i stipendije Kraljevskog društva, Britanske akademije i londonske ekonomske škole. Austrija mu je posle njegove smrti dodelila veliko zlatno odlikovanje njihove republike. Takođe je dobitnik prestižne nagrade za humanost Međunarodne akademije za humanizam. Kraljica Elizabeta II proglasila ga je vitezom 1965. godine, a za člana kraljevskog društva 1976. godine. Druge brojne nagrade i priznanja su: nagrada grada Beča za humanističke nauke, nagrada Karla Renera, austrijsko odlikovanje za nauku i umetnost, kao i mnoge druge.  

Njegova prva knjiga bila je Logika istraživanja (1934), a objavljena je u okviru Bečkog kruga logičkih pozitivista, a kasnija dela bila su: Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji, Siromaštvo istoricizma i Postskriptum za logiku naučnog otkrića. Poperov glavni doprinos filozofiji kao nauci počiva na njegovom odbacivanju induktivne metode u empirijskim naukama. Prema Poperu pseudoznanosti poput atrologije, metafizike, Marksističke teorije nisu empirijske nauke – nisu se pridržavali principa falsifikovanja.

Njegov značaj za filozofiju, politiku i znanje našeg doba pokazuju se u njegovim delima koja sa pravom traju. Umro je u 92. godini života od posledice raka i upale pluća u Londonu.

 Izvori: poper.stanford.edusr.asayamind.com

Na današnji dan,Karl Poper,filozofija,pravac,osnivač,

Komentari

Morate biti registrovani i prijavljeni da biste ostavili komentar.