Prijava

[SDL] Studentski Dnevni List

Pretraga

IT

Artificial intelligence − veštačka inteligencija menja civilizaciju

Ljubica Slavković 5.7.2018. Komentari

Sve što je do sada stvoreno u oblasti tehnologije jeste zapravo proizvod inteligencije. Zahvaljujući njoj stvorena su neverovatna i velika tehnološka dostignuća. Već dugi niz godina izrazito se radi na veštačkoj inteligenciji i na taj način stvara se potencijal koji ima šansu da pomogne civilizaciji kao nikada do sada, sve dok tehnologiju koristimo na pametan način.

mashable.com

Artificial intelligence — veštačka inteligencija je simulacija procesa ljudske inteligencije od strane mašina, posebno računarskih sistema. Ovi procesi uključuju učenje, odnosno sticanje informacija i pravila za njihovo korišćenje. Posebne primene veštačke inteligencije uključuju ekspertske sisteme, prepoznavanje govora i mašinsku viziju koja omogućava mašinama da uče iz iskustva, prilagođavaju se novim tehnologijama i obavljaju ljudske zadatke. Cilj istraživanja veštačke inteligencije je razvijanje programa (softvera), koji će računarima omogućiti da funkcionišu na način koji bi se mogao okarakterisati inteligentnim. To podrazumeva, naravno, i  savladavanje prirodnog jezika kao i različitih veština koje će koristiti za obavljanje zadataka.

Artificial intelligence je veoma širok pojam i postoje nekoliko tipova veštačke inteligencije koji se svakodnevno koriste u tehnologiji. Automatizacija, na primer, je proces stvaranja sistema ili procesa automatski. Robotska automatizacija procesa može se programirati za obavljanje velikih volumena, ponovljivih zadataka koje obično vrše ljudi. Mašinsko učenje, gde postoje tri vrste algoritma mašinskog učenja: nadgledano učenje, u kojem su skupovi podataka označeni tako da se obrasci mogu detektovati i koristiti za označavanje novih skupova podataka;  učenje bez nadgledanja, u kojem skupovi podataka nisu označeni i sortirani prema sličnostima ili razlikama i učenje ojačanja, u kojem se skupovi podataka ne označavaju, ali nakon izvršenja neke akcije ili nekoliko akcija, AI sistem daje povratne informacije.

artificial intelligence benefits risk 1400x430

Foto: www.futureoflife.org

Osim mašinskog učenja, tu je i mašinska vizija ili nauka koja proučava kako računari vide. Ona obuhvata i analizira vizuelne informacije koristeći kameru, analogno-digitalnu konverziju i digitalnu obradu signala. Često se poredi sa ljudskim vidom, ali mašinski vid nije vezan biologijom i može se programirati da, na primer, vidi kroz zidove. Koristi se u nizu aplikacija od identifikacije signala do analize medicinskih slika. Kompjuterski vid, koji je fokusiran na mašinsku obradu slike, često se povezuje sa mašinskim vidom. Obrada prirodnog jezika (NLP) je kompjuterski program koji procesuira ljudski, a ne programski jezik. Jedan od starijih i najpoznatijih primera NLP-a je otkrivanje spama, koji gleda na liniju predmeta i tekst e-pošte i odlučuje da li je to neželjeno. Trenutni pristupi NLP-u zasnovani su na mašinskom učenju. Zadaci NLP-a uključuju prevođenje teksta, analizu raspoloženja i prepoznavanje govora. Robotika je polje inženjerstva usmereno na dizajn i proizvodnju robota. Roboti se često koriste za obavljanje zadataka, koji su ljudima teški za izvršavanje ili koji se izvršavaju stalno i često. Koriste se u montažnim linijama za proizvodnju automobila ili za premeštanje velikih objekata u svemir.

Zbog sve bržeg napretka Artificial intelligence, često se govori da ona postaje pretnja našem postojanju, ali ne postoji zaustavljanje njene evolucije i njenog porasta. Ljudi su se navikli na poboljšanje života u svakom spektru, a upotreba tehnologije postala je svakodnevna. Razvoj i širenje veštačke inteligencije ima za cilj da pomogne, ne samo kada je u pitanju tehnologija, već i svakodnevni život, a ne da učini da naše postojanje izumre. U dvadeset prvom veku, AI tehnike su doživele oživljavanje nakon istovremenog napretka računarske moći i velikih količina podataka. AI tehnike su postale suštinski deo tehnološke industrije i veoma su korisne u rešavanju mnogih izazovnih problema u računarstvu.

Izvori: searchenterpriseai.techtarget.com

 

 

 

 

 

tehnologija,inteligencija,artificial intelligence,robot,

Komentari

Morate biti registrovani i prijavljeni da biste ostavili komentar.