Poslednja izmena: 7.2.2014.

Studnel.com štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. Studnel.com se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja portala, te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.

Studnel.com može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o posetiocima dobijene tokom pristupanja stranicama portala (IP adresu, podatke o računaru, operativnom sistemu, tipu pretraživača i internet provajderu), kao i podatke unete u postupku registracije. Ove podatke, kao i statistiku posete pojedinačnim stranicama, Studnel.com će koristiti u procesu analize posećenosti, isključivo sa ciljem poboljšanja servisa i prilagođavanja sadržaja portala publici.

Studnel.com se obavezuje da prikupljene privatne podatke, poput imejl adrese, imena i prezimena, neće, bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika, prodavati niti distribuirati, osim demografskih podataka za grupu korisnika bez odavanja privatnih podataka.

Studnel.com se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila Studnel.com portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.